Pozdrav otce Bohuslava – 21.11. 2020

Milí farníci,

Je před námi poslední neděle církevního roku a zároveň je to neděle Ježíše Krista Krále. On je Alfa i Omega. Bez něho nám ani vlas z hlavy nespadne. Tomuto Králi věříme, jemu odevzdáváme svůj život.
Kéž to platí o to více v této nejisté době pandemie Covid-19.
Nechceme patřit k těm ustrašeným v této situaci, ale také ne k těm , kteří tuto situaci na každém kroku zlehčují a snaží se za tím vidět všelijaké konspirace anebo doslova světové spiknutí „někoho“, můžeme si tam doložit různé skupiny proti lidstvu, a proto si roušku nenasadí a nenasadí, anebo jen tak, aby se neřeklo.

Ježíš Kristus je Král!
V chvalozpěvu zpíváme : Ježíš vítězí
Ježíš kraluje
Ježíš vládne všem.
Ať je to poznat na našem každodenním životě.


Opět jsme v období, kdy je možné sloužit mši svatou za účasti omezeného počtu lidí. Tď to je momentálně 15, možná v pondělí nebo ve středu to bude 20. Můžeme takto obsadit kostel i kapli. Podle zkušenosti z dnů, kdy bylo možné přijímat jen svátosti se zdá, že alespoň v nouzovém stavu bude lepší, když mše svaté budou začínat ráno v 7.30 hod a večer v 17.00 hod. Pokud se toto osvědčí, přejdeme v zimním období na tento počátek bohoslužeb trvale.


Věřím, že mnozí z vás již se doslechli o možnosti získáni adventních věnců.
Jen tedy připomínám:

Neděle 22.11. 9.00 – 11.30 hod, 14.00 – 17.00 hod
Před kostelem si můžete hotové věnce zakoupit nebo si koupit jen materiál k vlastní tvorbě adventních věnců.
To samé je pak možné v pátek 27.11. od 8.00 do 10.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod
poslední příležitost pak bude v sobotu 28.11. od 8.00 – 10.00 hod a od 14.00 – do 17.00 hod


Chtěl bych také připomenout, že se blíží den, kdy budeme muset zaplatit závěrečnou fakturu za novou fasádu fary. Prozatím jsme zaplatili na dílčí faktuře 370.000,-Kč. Podobná částka, o něco menší snad, nás čeká po dokončení akce.
Pán Bůh zaplať všem, kdo přispíváte třeba přímo na účet ( je na farních stránkách) nebo v obálkách donesených na faru. Moc díky.


A nakonec: Pepa si stěžuje kamarádovi:
„Můj život je samý problém. Například nevím, kam vložit peníze. Do banky na termínovaný vklad nebo do nemovitosti?“
„Počkej, počkej, jaké peníze?“
„No vidíš, další problém.“
Zase ty peníze!

Raději z jiného soudku ještě jeden.
Jedou manželé pouští a ztratili se. Potkají naštěstí beduína a ptají se, jak jít dál.
„Jděte pořád rovně a v úterý zahněte doprava.“