Aktuality

Zdroje financování oprav varhan z roku 1891: Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20 tisíc