Setkání ukrajinských rodin 24.3.2024

I v březnu jsme pokračovali v pomoci ukrajinským rodinám. V neděli 24.3. jsme na faře ve Staré Bělé vydali pomoc 548 rodinám pro 1552 osob, přibližně 6 tun- např. 6000 vajec, 1300 mlék
Velké díky patří opět Slezské Diakonii-Bethel v Třinci, panu Stanislavu Mrózkovi, kteří z projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, spolufinancovaného EU, i tentokráte poskytli 10 palet trvanlivých potravin i drogérii.
Velké poděkování zaslouží opět naši tradiční dárci – paní doktorka Sylva Rybníčková z Brna a Martina Kosová a farníci z Vranova-přestože se tentokráte kvůli nemoci řidiče pana Křenka nepodařilo pomoc dopravit, děkujeme že pro nás sbíráte a myslíte na nás. Velký dík rovněž zaslouží farnost Ostrava- Mariánské Hory a P. Petr Smolek, MUDr. Zbyněk Vlček daroval opět 10 beden potravin, Bartkovi ze Staré Bělé 900 vajec, stejně tak nás znovu podpořili Gymnázium Pavla Tigrida (J. Hruška a přátelé), SUŠ Ostrava a paní R. Janoušková a M. Mikolášek, pan Rudolf Slavík z Oprechtic a přátelé ( 720 vajec), Ladislav Militký, paní Libuše Soukupová, Radek a Pavla Kuldanovi- díky za potraviny i buchty pro děti, Jan Malura, Tomáš Blokscha, paní redaktorka ČT Sylvie Kleková s kolegy, kteří zakoupili 400 vajec, pan Boris Holub
Děkujeme také za zaslané finanční dary např. farnosti Praha Michle-Habrůvka a panu Lukáši Svobodovi (85 000 Kč), Ing. L.Drábkové, M. Sikorové ad.
Poděkování patří všem, kteří nakupují potraviny v Makru – Petr Jurišica s rodinou a další pomocníci. Potraviny přiváželi ze skladů Diakonie Václav Kaloč, Tomáš Kaloč, Radovan Podešva a s jejich přivážením a manipulací pomohli Martin Tomis, František Košárek a Václav Kokeš. Díky celé naší dopravní jednotce, stejně jako všem ostatním dobrovolníkům, kteří přicházeli třídit potraviny, pomáhali na faře při výdeji či s rozvozy maminkám a seniorům domů.
Pokračovat budeme i v dubnu-příští setkání proběhne v neděli 28.4., potraviny tedy prosím ideálně prosím přivezte v pátek či sobotu dopoledne 27.4. na faru do Staré Bělé.
Doporučuji vaší pozornosti dokument o naší pomoci v ČT z února 2024:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11690334848-sousede/424236100111003/