Setkání ukrajinských rodina a bohoslužba za padlé 25.2.2024

24. února jsme si připomněli smutné výročí-dva roky trvání války na Ukrajině. Proto jsme se rozhodli při příležitosti nejbližšího setkání ukrajinských rodin připomenout tuto událost. V neděli 25. února se uskutečnila v kostele ve Staré Bělé mše svatá obětovaná za všechny oběti války, raněné a trpící, stejně tak za všechny dobrodince a podporovatele naší pomoci. V kostele byla umístěna v presbytáři nástěnka s velkými fotografiemi padlých členů ukrajinských rodin, u níž lidé zapalovali svíčky. Na pravé straně kostela pak stála nástěnka s obrázky ukrajinských dětí, které nakreslily jako dík za vánoční dárky. Otec Bohuslav ve své promluvě povzbudil přítomné, četly se opět liturgické texty i v ukrajinštině, nádherně zpívala schola. Přes všechny slzy a bolest odcházely ukrajinské rodiny z kostela s nadějí a s díky za podporu Čechů, kterou vyjádřila přede všemi u mikrofonu paní Světlana- díky Vám jsme silnější !

Po bohoslužbě jsme opět na faře vydávali potravinovou pomoc, hygienické potřeby a drogérii, jíž jsme v předchozích týdnech shromáždili. Rovněž jsme poskytli několik nabídek zaměstnání a ubytování.  V sobotu jsme připravili kolem 480 krabic, což se ukázalo nakonec překvapivě jako nedostatečné, takže jsme museli zásadně sáhnout shromážděných do rezerv, ale vše jsme nakonec zvládli a nikdo nemusel odejít naštěstí s prázdnou. Fara byla doslova obležena a od prvního pohledu bylo jasné, že potřebných výrazně přibylo. Celkově jsme vydali kolem 5 tun potravin 526 rodinám pro 1517 osob, což je o nějakých 100 rodin a téměř 400 osob více než minulý měsíc. Většinu tvořili opět maminky s dětmi a senioři. Jen tak pro zajímavost, před rokem jsme vydávali potraviny dvěma až třem stovkám ukrajinských uprchlíků a říkali jsme si, že je to už na hranici našich možností a takřka nezvládnutelné.

Pomáháme dále jen díky Vám. Velký dík patří Slezské Diakonii-Bethel v Třinci, panu Stanislava Mrózkovi, kteří z projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, spolufinancovaného EU, poskytli 10 palet trvanlivých potravin i drogérii.

Velké poděkování zaslouží opět naši tradiční dárci – paní doktorka Sylva Rybníčková z Brna a Martina Kosová a farníci z Vranova, opět poslaly plné auto kvalitních čerstvých i trvanlivých potravin, rovněž MUDr. Zbyněk Vlček daroval opět 10 beden potravin, Bartkovi ze Staré Bělé 900 vajec, Kateřina Kunčíková 300 vajec,  stejně tak nás  podpořili Gymnázium Pavla Tigrida (J. Hruška a přátelé), Ondřej Kuchař, Ladislav Militký, paní Libuše Soukupová, Radek Kuldan, Jan Malura, Tomáš Blokscha a paní redaktorka ČT Sylvie Kleková s kolegy, kteří k nám přijeli točit dokument o naší činnosti.

Děkujeme také za zaslané finanční dary např. Ing. Drábkové, paní Romaně Leitgebové a Petru Brozovi.

Poděkování patří všem, kteří nakupují potraviny v Makru – Petr Jurišica s rodinou a další pomocníci.  Potraviny přiváželi ze skladů Diakonie Václav Kaloč, Tomáš Kaloč, Radovan Podešva, František Košárek a s jejich přivážením a manipulací pomohli Martin Tomis a Václav Kokeš. Díky celé naší dopravní jednotce, stejně jako všem ostatním dobrovolníkům, kteří přicházeli třídit potraviny, pomáhali na faře při výdeji či s rozvozy maminkám a seniorům domů.

Pokračovat budeme i v březnu- příští setkání proběhne na Květnou neděli 24. 3. , potraviny tedy prosím ideálně prosím přivezte v pátek či sobotu dopoledne 23.3. na faru do Staré Bělé.

Události zachytila také média:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2484306

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/fotografie-padlych-emoce-slzy-ukrajina-ostrave-vzpominali-valka-bela-blizke-2024.html

https://www.tvnoe.cz/porad/39497-mse-svata-z-kostela-sv-jana-nepomuckeho-ostrava-stara-bela/viz-357916

 

Za farnost Stará Bělá Vojtěch Vlček