Návštěva otce Krenického ve Staré Bělé

Srdečně vás zveme na mši svatou do Staré Bělé, kterou bude sloužit otec Krenický v úterý 23.1.2024 v 18.00 hod.

Po mši svaté bude s otcem Krenickým beseda, rovněž v kostele.