Setkání ukrajinských rodin 17.12.2023

Vánoční dárky a pomoc ukrajinským rodinám 17.12.

Od října jsme se připravovali na to, abychom mohli udělat v rámci naší pomoci radosti i ukrajinským dětem a zajistit pro ně vánoční dárky.  Týdny shánění, vyjednávání. Nakonec nám velmi pomohla Diakonie Českobratrské církve evangelické a její projekt Krabice od bot, jejímž prostřednictvím jsme obdrželi cca 330 dárků. Ochotní dárci přinášeli dárky na pobočky T-Mobile v Ostravě v obchodních centrech Avion, Karolína a Futurum a ve Frýdku -Místku ve Frýdě. Odtud jsme je pak sváželi k nám na faru a v sobotu 16.12. je pak třídili a připravovali- díky Petře Šeděnkové a Pavlíně Foltové. Dárky nám poskytly také SUŠ Ostrava (Radmila Janoušková), ZŠ Fryčovice (Martina Holíková), Elden Brušperk (Pavlína Babincová) a farnost Frýdlant (L. Engelmann)

O potravinové sbírky jsme žádali v průběhu listopadu především farnosti na Ostravsku. Týden před samotnou akcí však situace vypadala dost kriticky. Nenasbíral se zatím potřebný počet potravin pro cca 400 rodin, mnozí z nás bojovali navíc s nemocí, únavou a odpadali nám další dobrovolníci. Ozvali se mi ze základní školy Ostravy-Poruby, že děti z jedné ukrajinské rodiny nosí v posledních dnech na svačinu jen suchý chleba, a zda jim nemůžeme pomoct. Uvědomil jsem si, že přes všechny obtíže a únavu nemůžeme tyto lidi zklamat, nechat je v jejich bídě a musíme najít cestu, jak potřebné množství potravin urychleně zajistit.  Mezi jinými jsem kontaktoval středisko Slezské Diakonie-Bethel v Třinci a díky vstřícnosti pana Stanislava Mrózka jsme dohodli rychlý závoz velkého množství trvanlivých potravin, a to z projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, spolufinancovaného EU. Opravdová pomoc takřka za minutu dvanáct. Velké díky za ni.

Moc děkujeme za poskytnuté trvanlivé potraviny dárcům z farností Štramberk a Závišice (P. V. Zelina), Krmelín (MUDr. Jana Paličková), Fulnek (P.J. Gruba), Ostrava-Přívoz (P. F. Gajewski), Ostrava-Půstkovec (P. L. Tkáč), Ostrava Poruba a Vřesina (P. P. Marek), Moravská Ostrava (P.J. Plaček), Ostrava-Hrabůvka a Kunčice (P. M. Straka a P. D. Szputo), Ostrava-Polanka (P.Z. Pluhař), Ostrava-Svinov (P. J. Larisch), Ostrava-Radvanice (P. M. Jargus), a Ostrava-Třebovice (P.  K. Rechtenberg).  Finanční dary poskytly farnosti Ostrava-Zábřeh 25 000 Kč (V. Řehulka), Moravská Ostrava, Půstkovec, Hrabůvka, Český Těšín (P. J. Svoboda) a Jablůnkov (P. J. Kiwak), paní Libuše Drábková, Markéta Slívová, Václav Pešek a další. I tentokráte jsme za farnost z těchto darů dokupovali potraviny.

Mimořádné poděkování zaslouží opět naši tradiční dárci -paní doktorka Sylva Rybníčková z Brna a Klára Kosová (farnost Vranov,)- opět už podvanácté přivezly 350-400 kg kvalitních čerstvých i trvanlivých potravin, rovněž Roger Tout přivezl letos každý měsíc 1600 vajec a MUDr. Zbyněk Vlček daroval opět 10 beden potravin, opět nás podpořili Gymnázium Pavla Tigrida ( J. Hruška a přátelé), Biskupské gymnázium (Pavel Stuchlý), pan Ondřej Kuchař, Ladislav Militký, paní Marie Soukupová, Radek Kuldan, Jan Malura, Tomáš Blokscha a Bartkovi ze Staré Bělé.

Samotná akce proběhla v neděli 17.12. Zahájili jsme ji mší svatou v kostele, kterou navštívilo velké množství ukrajinských dětí s maminkami. Silným momentem bylo spontánní poděkování paní Oleny a její dcery Nasti jménem Ukrajinců za pomoc a podporu všem Čechům. Mnozí farníci, včetně pana faráře Bohuslava, se těžko bránili slzám. Výdej potravinové pomoci a dárků se tentokráte uskutečnil nikoliv na faře, ale v blízkém sále Katolického domu. Už kolem osmé hodiny se sjížděly první rodiny a kolem 10 hod bylo prostranství před Katolickým domem narváno doslova k prasknutí. Vydávali jsme asi 3 hodiny, nutná registrace, předávání krabic s potravinami rodinám a dárků všem dětem. Děti namalovaly a přinesly své obrázky. Chtěly tak vyjádřit svůj vděk všem dárcům. Velké emoce, slzy, čekání v chladu, napětí, zda na ně také vyjde, ale také radost, velký vděk a úleva.

Během nedělního dopoledne přišli nebo přijeli do Staré Bělé členové 413 ukrajinských rodin (matky s dětmi, senioři) z celého kraje a během čtyřech hodin jsme vydali jsme potravinovou pomoc pro 1160 osob– cca 4000 Kg potravin např. 1200 mlék, 2300 vajec, 600 balíčků sýrů, 300 balíčků salámu, 600 balíčků těstovin v hodnotě cca 200 000 Kč. Nakonec se na všechny dostalo, ale chvilkami to bylo velmi napínavé až nervy drásající a museli jsme na konci akce ještě dovést několik krabic s jídlem z fary, aby vše opravdu vyšlo. Přímo na nedělní akci pracovalo při registraci, u výdeje potravin a dárků celou dobu asi 40 našich dobrovolníků.

Poděkování patří všem, kteří chodí pomáhat třídit potraviny na faru, nakupují potraviny v Makru-Petr Jurišica s rodinou a další pomocníci.  Potraviny přiváželi od dárců, farností z celého regionu a ze skladů Diakonie Václav Kaloč, Tomáš Kaloč, Radovan Podešva, František Košárek, Michal Bandík, Pavel Balušek, Martin Tomis, Jiří Klimek, Zdeněk Zezulka, Martin Šedenka, Petr Olšovský, Zbyněk Vlček a Radomír Flam. Velký dík patří také ochotným řidičům z řad starobělských farníků, kteří pomáhají maminkám s dětmi odjet s obdrženou pomocí ze Staré Bělé po setkání ukrajinských rodin domů, protože nemohou unést krabici s jídlem i dárky. Velké díky i rodině Stuchlých za úklid Katolického domu po naší akci.

Děkujeme také Statutárnímu městu Ostrava za poskytnuté dárky pro dobrovolníky a za osobní návštěvu nedělní akce panu primátorovi Janu Dohnalovi, který nás přijel podpořit.

Budeme moc vděčni za vaši další podporu ve formě potravin, financí či dobrovolnictví (rozvozy, třídění potravin) či nabídky práce. Číslo účtu farnosti Stará Bělá: 111729531/ 0300, Variabilní symbol: 81116

Příští akce-výdej pomoci ukrajinským rodinám-se uskuteční v neděli 21.1.2024

Nouze mnohých ukrajinských rodin je skutečně velká a naše krabice jídla je pro ně velkou pomocí, za níž jsou opravdu vděční. Budeme-li mít z čeho, budeme i v novém roce 2024 v pomoci ukrajinským rodinám pokračovat. Díky všem za celoroční práci, podporu a pomoc. Krásné Vánoce

Za farnost Vojtěch Vlček – mobil: 731 717 897, e-mail: vojtechvlcek@seznam.cz