Pozdrav otce Bohuslava 13.11. 2020

Milí farníci,

Blížíme se ke konci církevního roku a již týden před Slavnosti Ježíše Krista Krále je jasné, že Farní den v letošním roce nebude. Ptáte se, jak to bude s adventem, s roráty, s Půlnoční mši svatou?

Odpověď zní: Dá-li Bůh, něco z toho bude. Buďme trpěliví a vše svěřujme Božímu řízení.


I v této době, kdy slovo pozitivní se stává významem nedobrým, přece jen v něčem toto slovo má i dobrý náboj.

Tak za 1)

Po celá léta, co zde ve farnosti působím, počet účastníků na mši svaté ve všední dny se drží v průměru 30. V této koronavirové době ke svátostem přichází každý den v průměru 40 lidí. Nepočítám v tom malé děti. Věřím, že tento „hlad“ po svátostech, tj. po setkávání se s Bohem nyní, se udrží i do časů příštích.

A za 2)

Za uplynulou neděli se v pokladničce v kostele vaším přičiněním sešlo 5.753,-Kč. Pán Bůh zaplať. Tak pokud můžete, vytrvejte ve štědrosti i modlitbě.

I za 3) je

Sluníčka jdou na odbyt a přibývají sluníčka, která se vyrábějí u vás doma. Díky za tento paprsek zájmu o radost druhých.


A nakonec:

Posluchačka se dovolá do rádia:
„Haló, dovolala jsem se do rádia?“
„Ano, co si přejete?“
„A to mě uslyší všude?“
„Ano, všude, paní.“
„I v obchodech?“
„Ano, taky.“
„Honzo, nekupuj vajíčka, protože Máňa mi je donesla. Opakuji, nekupuj vejce!“

Tak ano. Ještě jeden:

Maminka jedné z žáček na umělecké škole přijde za učitelkou: „Paní učitelko, povídala mi naše Lízinka, že ji teď učíte nějaký půltóny. Jen ji hezky učte celý tóny, my na to máme.“