Pozdrav otce Bohuslava 6.11. 2020

Milí farníci,

jak už jistě víte, papež František prodloužil letošní „dušičkové dny“, kdy můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, na celý měsíc listopad. Je to, myslím, dobrá příležitost, abychom alespoň trochu odhlédli od svých každodenních problémů i problému covid-19 a udělali něco hodně dobrého pro druhé, v tomto případě pro duše v očistci. Jako vhodná doplňující aktivita se nabízí také to, abychom vytáhli naše domácí alba nebo krabice plné fotografii a v rodinném kruhu si povyprávěli o našich předcích, za které se teď modlíme.


Prosba

Pokud jdete okolo fary, můžete vidět, že fasáda fary je již připravena na vrchní barevný nátěr. Tím se ale také blíží čas, kdy budeme muset platit. Protože nejsou mše svaté, nejsou ani sbírky. Má prosba tedy zní, když v tyto dny přicházíte do kostela ke svátostem, přispějte- pokud můžete – do pokladničky u vchodu vedle pokladničky anděla. Již dopředu všem Pán Bůh zaplať.

Dále děkuji všem, kteří jste si vyzvedli „sluníčka pro potěšení“ a zvlášť děkuji všem, kdo nějaké pro potěšení druhých vytvořili. Věřím, že to bude dlouhodobá aktivita, alespoň než bude možné se opět v kostele spolu vídávat a před kostelem si povídat.


A něco na závěr:

Cizinec se ptá Čecha: „Co znamená šimsisi ?“
„To znamená – esisisišim.“
Moc krátké, co? Tak ještě jeden.
Potkají se dva kamarádi: „Co chceš dělat o víkendu?“
„Jdu si koupit brýle.“
„A pak?“
„Pak uvidím.“