Společenství

V naší farnosti je již po dlouhá léta tradice, že máme naší vlastní scholu. Pod pevným vedením naší dlouholeté vedoucí paní Marie Sýkorové, se snažíme velebit našeho Pána hudebními nástroji a zpěvem. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 19:00, na faře ve Staré Bělé. Doprovázíme Mše svaté konané v naší farnosti na různé církevní svátky, svátky naší farnosti, svatby a jiné příležitosti. Všichni kdo byste se k nám chtěli připojit jste vítani. Jedna důležitá informace: naše schola je otevřena skutečně pro všechny, i ty kteří jsou již pokročilejšího věku.

V krmelínském kostele se schází a zpívá dětská schola a komorní sbor. Schola i sbor nacvičují zpěvy na svátky, slavnosti a dětské mše.

Zkoušky se konají nepravidelně. Zkoušky se může zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem a chuť si zazpívat. Bližší informace na tel. čísle 604 740 039

Skřítek Kvítek je společenství dětí (miminek i předškoláků) a jejich rodičů (jsme samé maminky – prozatím), které se schází každý sudý čtvrtek dopoledne (asi od 9.30 hod.). Setkání sese koná zpravidla v prostorách farní budovy. Skřítek Kvítek si povídá s dětmi o světě kolem nás (přírodě, lidech, Bohu) a  maminky mají příležitost vzájemně sdílet  radosti i starosti  života v rodině. Během roku pořádáme akce pro celou rodinu: dětský maškarní bál, slet čarodějnic a čarodějů, dětské odpoledne na farské zahradě a dušičkový průvod se světly.

Zveme další  děti a maminky (nebo tatínky) mezi nás.

Orel je organizace založená v roce 1909, jejíž náplní je provozování sportu, tělovýchovy a organizování duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit. Podporujeme výchovu svých členů v duchu křesťanských zásad (přátelství, fair-play, slušnost), ale je otevřen všem lidem dobré mysli. Orel se věnuje především sportu pro všechny a pořádá každoročně velké množství turnajů a soutěží pro všechny věkové kategorie. Nejrozšířenějšími sporty v Orlu jsou florbal, malá kopaná, volejbal a stolní tenis. Orel má v České republice 17 000 členů v téměř 250 jednotách. Orel je také členem evropské sportovní federace FICEP. Orel pořádá recitační soutěžě, přehlídku duchovních písní Cantate v Luhačovicích, divadelní dílny a poutě na sv. Hostýn. Kontakt: tel: 605 104 721, email: michalhorinek@seznam.cz.

Modlitební skupina Fatimského Apoštolátu se schází každé úterý v 16:15 před večerní mši svaté na faře. Přijďte mezi nás chválit Pána a Pannu Marii ve večeřadle.

Starobělské skautské středisko bylo založeno v roce 1990. V současné době sdružuje šest samostatných oddílů: vlčata, světlušky, skauti, skautky, oddíl skautek a světlušek v Hrabůvce a smíšený chlapecký a dívčí oddíl ve Vřesině u Hlučína. Hlavní naší aktivitou jsou pravidelné týdenní schůzky, jednodenní a vícedenní výpravy a letní stanové tábory. Program těchto akcí připravují vyškolení vedoucí. Další informace o skautingu  a o našem středisku můžete najít na www.skaut.cz a na http://skaut.starabela.org/ Bližší informace vám rád poskytne vůdce střediska Pavel Stuchlý tel: 776 167 435, email: p.stuchly@centrum.cz.

Naše schola již 6 let doprovází bohoslužby při slavnostech  a svátcích i bohoslužby pro děti v kostele svatého Floriana v Proskovicích. Scházíme se vcelku pravidelně v pátek v 19 hodin v Proskovicích a rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo by chtěl s námi zpívat či hrát .

Pokud máte chuť se k nám přidat, nezahánějte ji a přijďte mezi nás.

Kontakt:  Pavla Klimková      mobil: 603 321 226       mail: pavlaklimkova(zavinac)seznam.cz