Pomáháme ukrajinským rodinám květen 2023

Stejně jako v předchozích čtrnácti měsících jsme i v květnu pomáhali rodinám ukrajinských uprchlíkům.  Na starobělskou farnost se obracejí s žádostí o pomoc nové desítky rodin z celého Moravskoslezského kraje, především matky s dětmi a senioři.  Sbíráme pro ně potraviny, hledáme práci a ubytování.

Mezi ukrajinskými rodinami je mnoho lidí, kteří mají opravdu strašný osud. Minulý týden nás požádala o pomoc paní Elena, která přijela do Ostravy z Konstantinivky z Doněcké oblasti teprve začátkem května poté, co jí padl na frontě při ostřelování syn. Dceru má v nemocnici se zlomeninou a stará se o dva vnuky. O podporu nás požádala také paní Elena (shoda jmen s výše uvedenou paní), která je na vozíčku- při vlakovém neštěstí přišla o nohy a má protézy. Přijela do Ostravy se svými dvěma dětmi a manželem, který si děla rekvalifikaci na řidiče. Pomáháme také Mykolajovi, který žije v Klimkovicích. Přijel na Ostravsko sám v šestnácti letech a studuje na střední škole v Klimkovicích. Nyní ho přijede navštívit téměř po roce maminka.

V neděli 21. května proběhlo ve Staré Bělé další setkání ukrajinských rodin z celého kraje.  Desítky z nich se účastnily mše svaté a další rodiny přijely na následné setkání a výdej pomoci na faře.  Při této akci jsme poskytli pomoc 179 rodinám a 479 osobám. Vydali jsme jim 180 krabic s jídlem, 700 mlék, 1450 vajíček, 100 sáčků s bramborami.

Je skvělé, že  někteří dárci nás podporují opakovaně už řadu měsíců – například Staňkovi ze Staré Bělé už počtvrté darovali 600 kg brambor, starobělská rodina Bartuskových a pan Slavík s přáteli z Oprechtic zase nakoupili 1000 vajíček a další potraviny, pan Nováček přivezl láhve medu, Roger Toute nakoupil opět čerstvé sýry a salámy , vše ve velkém množství 100 ks.

Trvanlivé potraviny sbírali několik týdnu a darovali Gymnázium Pavla Tigrida ( J. Hruška), MUDr. Zbyněk Vlček, farnosti Fulnek (P.J. Gruba), Příbor (P.J. Švorčík), Ostrava-Mariánské Hory ( P.P. Smolek) Havířov ( P. P. Kříbek), Ostrava-Přívoz (P. F. Gajewski), Ostrava-Vítkovice ( P.A. Rusnák), Ostrava-Půstkovec (P.. L. Tkáč).  Finanční dar poskytly farnosti Ostrava-Zábřeh 10 000 Kč (V . Řehulka) a farnost  Nový Bohumín (O. Cieslar) 10 000 Kč.

Mimořádné poděkování zaslouží paní doktorka Sylva Rybníčková z Brna a Klára Kosová (farnost Vranov, organizace Klára pomáhá)- opět už počtvrté přivezly 350-400 kg kvalitních čerstvých i trvanlivých potravin. Poděkování patří všem, kteří chodí pomáhat třídit potraviny na faru, nakupují potraviny v Makru- Petr Jurišica s rodinou a další pomocníci (600 mlék, 400 jogurtů ad.) Potraviny přiváželi od dárců z celého regionu Ivo Kopp, Jirka Hořínek, Korpasovi, F. Košárek, Radovan Podešva. Velký dík patří také ochotným řidičům z řad starobělských farníků, kteří pomáhají maminkám s dětmi odjet s obdrženou pomocí ze Staré Bělé po setkání ukrajinských rodin domů, protože nemohou unést krabici s jídlem, brambory, mléko a další věci.

Shánění pomoci s prodlužující se válkou na Ukrajině je čím dále náročnější. Přesto se snažíme vytrvat, protože tito lidé naši pomoc potřebují. Chceme v pomoci pokračovat i v letních měsících během prázdnin a dovolených. Budeme rádi, když nás jakkoliv podpoříte.

Budeme moc vděčni za vaši další podporu ve formě potravin, financí či dobrovolnictví (rozvozy, třídění potravin) či nabídky práce. Číslo účtu farnosti Stará Bělá: 111729531/ 0300, Variabilní symbol: 81116

Za farnost Vojtěch Vlček – mobil: 731 717 897, e-mail: vojtechvlcek@seznam.cz