Velikonoce s ukrajinskými rodinami ve Staré Bělé

V neděli 16. 4. se uskutečnilo další setkání ukrajinských rodin ve Staré Bělé. Tentokráte bylo spojeno se slavením ukrajinských Velikonoc. Během mše svaté povzbudil pan farář Otec Bohuslav ukrajinské rodiny v jejich jazyce, četly se i texty bohoslužby v ukrajinštině a na závěr mše jim požehnal jejich velikonoční pokrmy, které si přinesli, a rozdal jim svícínky a dětem beránky. Na následné setkání na faře dorazilo 121 rodin z celého Moravskoslezského kraje (Opava, Ostravsko, Havířov, Orlová, Morávka ad.) a 321 osobám jsme rozdali jsme kolem 2,5 tun potravin, například 550 mlék, 1000 vajíček a 600 kg brambor a 121 krabic s trvanlivými potravinami. Tato pomoc putuje k potřebným ukrajinským maminkám s dětmi a seniorům.

Také jsme každé rodině dali potravinovou poukázku v hodnotě 500 Kč. Psychologickou pomoc a podporu jim přijel nabídnout tým psychologů z Centra duševního zdraví Ostrava včele s panem Graciánem Svačinou. Také jsme zajistili další nabídky práce, např. díky Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti a paní Tatjaně Borosan a jednotlivým firmám, které nás oslovily.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s třízením, svozy a rozvozy potravin, realizací setkání, dárcům a podporovatelům, bez nichž bychom naši pomoc nemohli už dávno realizovat.

Tento měsíc nám poskytli trvanlivé potraviny farnosti Hrabová a Vratimov (P.Adrian Wykręt), Hoštálkovice (P.L. Botek), Plesná (P.P. Moravec), Šenov (P. P. Okapal), Polanka (P. Z. Pluhař), Bravantice (V. Šustková), Klimkovice (P. R. Kopecký). Sbírku zorganizovali také pracovníci Ostravsko-opavského biskupství (Otec biskup M. David a O. J. Czudek). Finanční dary nám poslali farnosti Paskov (P. Petr Nawarowski a paní Mičicová), Bravantice-Lubojaty, Nový Bohumín (O. P. Cieslar), Hoštálkovice. Moc děkujeme.

Děkujeme také škole Ahol (P. Balušek) a Tomáši Skotnicovi z Apoštolské církve.

Speciální poděkování patří MUDr. Sylvě Rybníčkové z Brna a Martině Kosové z farnosti Vranov, MUDr. Zbyňku Vlčkovi a Rogeru Toutovi, Střední umělecké škole Ostrava , ul. Poděbradova (M. Mikolášek, R. Janoušková) a Gymnáziu Pavla Tigrida ( J. Hruška), Potravinové bance v Ostravě-Hrabůvce za opakovanou potravinovou pomoc značného rozsahu. Za brambory patří velký dík panu Janu Staňovi ze Staré Bělé.

Příští setkání ukrajinských rodin proběhne ve Staré Bělé v neděli 21. května. Budeme moc vděčni za vaši další podporu ve formě potravin, financí či dobrovolnictví (rozvozy, třídění potravin) či nabídky práce.

Číslo účtu farnosti Stará Bělá: 111729531/ 0300, Variabilní symbol: 81116

Za farnost Vojtěch Vlček – mobil: 731 717 897, e-mail: vojtechvlcek@seznam.cz