Křížová cesta – Turza Śląska 26.3.2023


foto: M. Forgač