Setkání ukrajinských rodin 19. 3. 2023

Stejně jako v předcházejících měsících pokračovala pomoc starobělských farníků a občanů ukrajinským rodinám vyhnaným válkou ze svých domovů. Téměř celý měsíc jsme těmto lidem v nouzi pomáhali s hledáním bydlení, práce, a především shromažďovali potraviny a drogérii ze sbírek na školách (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka, Biskupské gymnázium, Gymnázium Zábřeh) a z farností (Bílovec- P. Mieczyslaw Serednicki, Studénka- P.  Dariusz Adam Jędrzejski, Krmelín- MUDr. Paličková, Kravaře-P. Jan Szkandera). Velký díky patří otci Víťovi Řehulkovi a farnosti Ostrava-Zábřeh za sbírku, kterou uspořádali a následný finanční dar 58 000 Kč. Pan Roger Tout, paní Radka Pilařová, doc. Jan Malura, MUDr. Zbyněk Vlček a Mgr. Radek Kuldan nakoupili velké množství čerstvých potravin a podpořila nás i Potravinová banka v Ostravě-Hrabůvce. Už podruhé nám poslali plné auto potravinové pomoci lékaři a zdravotní personál od MUDr. Sylvě Rybníčkové z Onkologického ústavu v Brně. Takto jsme nashromáždili přibližně 1500 kg potravin. Velmi nám pomohl také neznámý skromný dárce, který si nepřál být jmenován a na faru přivezl 1000 vajíček. Velkou podporou byl také dar pana Jana Staňka ze Staré Bělé v podobě více než 500 kg brambor. Také jsme nakupili 500 mlék, mléčné výrobky a poukázky do Alberta za 45 000 Kč. V neděli 19. března pak proběhlo další setkání ukrajinských rodin na faře ve Staré Bělé. Akci předcházela mše svatá v kostele, které se zúčastnily i desítky Ukrajinců. Celkově jsme po následném posezení a občerstvení poskytli materiální pomoc 254 osobám (především maminkám s dětmi a seniorům) a 94 rodinám, které přijely z celé severní Moravy- z Opavy, ze všech částí Ostravy, Havířova, Orlové i několik rodin z Beskyd z Morávky, kde žijí na ubytovně v dosti složitých podmínkách. Každá z rodin si mohla odnést krabici jídla. Díky naší pomoci je život matek, manželek, dětí, jejichž manželé či otcové bojují na frontě nebo museli zůstat v práci na Ukrajině trochu snesitelnější. A Ukrajinci jsou nám Čechům za podporu opravdu vděční. Stará Bělá se pomalu ale jistě stává centrem pomoci lidem z Ukrajiny z celého kraje.

 Je úžasné, že v době plné negativních emocí a agresivních demonstrací mezi námi žije stále tolik aktivních a empatických lidí, kteří nám nabízejí svou pomoc a podporu, např. paní Jindra Pobudová uháčkovala plnou tašku krásných hraček, které poslala poštou a my jsme je předali ukrajinským dětem. Jde o společné dílo celé farnosti i lidí mimo ni. Skauti, mládež i dospělí chodí na faru pomáhat třídit přivezené věci, muži se zapojují do svážení materiálů od dárců a institucí a pomáhají ukrajinským maminkám s odvážením věcí. Velký dík všem, kteří se ozývají s nabídkou ubytování, práce, brigád, přinášejí potraviny či finančně podporují naše aktivity. Příští setkání ukrajinských rodin proběhne na faře ve Staré Bělé v neděli 16.4.

Za farnost Stará Bělá

Vojtěch Vlček