Setkání ukrajinských rodin na faře 15.1.2023

První povánoční setkání ukrajinských rodin proběhlo ve Staré Bělé v neděli 15.1. Už několik týdnů předtím jsme se na akci chystali a sbírali vše potřebné. Moc děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali trvanlivé potraviny a drogérii, a to ZŠ v Polance a T. Gelnarové, Otci R. Kopeckému a farnosti Klimkovice, Zbyňkovi Vlčkovi a lékařům bílovecké nemocnice, Ilonce Rozehnalové a Antikvariátu Fiducia, Střední umělecké škole a jejímu řediteli Martinu Mikoláškovi, Ireně Eibenové a pedagogům a rodičům studentů Gymnázia Hladnov, Janu Malurovi z Ostravské univerzity, Potravinové bance v Ostravě-Hrabůvce, Báře Klinovské a Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Otci Víťovi Řehulkovi za finanční dar na potraviny a všem ostatním, kteří jakkoliv pomohli. Tentokráte to bylo do poslední chvíle hodně napínavé, ale do pátku večera 13.1. jsme nashromáždili potřebných 700 kg potravin a přikoupili v Makru 330 ks mléka, 400 vajec a další čerstvé potraviny. V sobotu dopoledne jsme je na faře roztřídili- pomáhalo 16 dobrovolníků, většina z nich z řad mládeže z farnosti a z ukrajinských rodin. V neděli proběhla v kostele mše svatá, jíž se účastnilo také asi 40 osob z Ukrajiny. Liturgických texty byly čteny v češtině i v ukrajinštině. Následné setkání na faře bylo opravdu výjimečné a budova fary takřka praskala ve svých základech. Přicházejí četné nové rodiny a vracejí se ženy s dětmi, které v létě odjely na Ukrajinu, a nyní je těžká situace- život pod odstřelováním, bez světla, tepla- znovu vyhnala z domova. Pro pomoc přijely především četné maminky s malými dětmi. Pomáháme například paní se čtyřmi dětmi, jejíž manžel byl raněn na frontě, mladému muži, jehož maminka minulý týden zemřela v Ostravě v hospici, chlapci, který studuje na střední škole a je zde zcela sám…
Řada ukrajinských rodin ze svých skromných příjmů posílá finanční pomoc svým blízkým na Ukrajinu a jsou za naši materiální pomoc opravdu velmi vděční. Celou akci zabírala Česká televize, a to pro celostátní zpravodajství na ČT 24 a také pro reportáž do Událostí v regionech-Ostrava- viz odkazy.
Tentokráte jsme poskytli potraviny, drogérii a potravinové poukázky do Tesca 140 osobám ze 47 rodin z celého Ostravska.

Vojtěch Vlček