Setkání ukrajinských rodin 11.12. 2022

V průběhu 2. poloviny listopadu a na začátku prosince jsme připravovali další setkání ukrajinských rodin a shromažďovali materiální pomoc pro ně- především potraviny a drogérii. Tentokráte musíme poděkovat za finanční dary, poukázky a nasbírané potraviny farnosti Poruba a Otci Pavlu Markovi, lékařům Nemocnice v Bílovci Zbyňku Vlčkovi a Tetianě Soviak, dále pak pedagogům, studentům a rodičům těchto škol- Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě (především Petru Šimíčkovi), Gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě- Porubě (především Jiřímu Hruškovi a Lukáši Průšovi), Gymnázium Matiční Ostrava1 (především Janě Bittové a T. Pekovi) a pedagožce Monice Horsákové a studentům Slezské univerzity v Opavě. Otec Vít Řehulka z farnosti Ostrava-Zábřeh přivezl velkou krabici vitamínů. Po nasbírání a roztřízení věcí jsme uskutečnili setkání ukrajinských rodin v neděli 11. 12. Opět jsme zahájili tento den mší svatou v kostele ve Staré Bělé, jíž se účastnily i některé ukrajinské rodiny, přičemž na děti pamatoval svatý Mikuláš. Na faru pak dorazily v mrazivém počasí desítky rodin- nejvíce za celou dobu našich aktivit. Předali jsme jim vybranou potravinovou pomoc, drogérii, poukázky do Tesca v hodnotě 50 000 Kč (zakoupeno z darů farníků a osob, které přispívají na farní účet pomoc ukrajinským rodinám) a také poukázky v hodnotě 18 000 Kč do sítě lékáren Dr. Max, jež jsme pro tento účel obdrželi od Charity Ostrava. Mnohé rodiny se nyní potýkají s vážnými problémy- ztráta zaměstnání, bytové těžkosti, vážná onemocnění či válečná zranění jejich blízkých na Ukrajině. Tentokráte jsme pomohli 115 osobám ze 42 rodin a předali jsme jim 42 krabic pomoci. Díky všem, kteří pomohli jakoukoliv formou.

Vojtěch Vlček