Sbírka pro ukrajinské rodiny a setkání ukrajinských rodin 6.11. 2022

V neděli 6.11. proběhlo setkání ukrajinských rodin z Ostravska na faře ve Staré Bělé. Mše svatá v 9 hodin byla obětována ze zemřelého Dmitrije Dudka z Ukrajiny, čtení bohoslužby byla také v ukrajinštině. Díky Diecézní charitě ostravsko-opavské a Charitě Ostrava jsme získali pro ukrajinské rodiny poukázky na potraviny – 500 Kč na osobu, a také jsme koupili poukázky do Tesca v hodnotě 40 000 Kč (zakoupeny z darů farníků).  Proběhlo pěkné posezení u kávy, čaje, popovídání o radostech i starostech a běžných problémech.

Během října a začátku listopadu jsme shromažďovali na řadě institucí na Ostravsku, hlavně školách a ve farnostech, trvanlivé potraviny a drogerii. Dohromady jsme nasbírali kolem 1000 kg věcí, které jsme rodinám v neděli předali. V řadě případů je také naši dobrovolníci odvezli i s obdrženými věcmi domů.

Velké díky všem dárcům potravin a drogérie – především Otci J. Larischovi a farnosti Ostrava-Svinov, farnosti Třebovice, Otci L. Tkáčovi a farnosti Pustkovec, farnosti Velká Polom- Otci Z. Vavrovi a starostce obce Ing. Kateřině Honajzrové, MUDr. Z. Vlčkovi a lékařům z Nemocnice v Bílovci, pedagogům a rodičům studentů Gymnázia Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hady 34, manželům Šeděnkovým a Základní škole Stará Bělá, P. Stuchlému a Biskupskému gymnáziu, řediteli M. Mikoláškovi a Střední umělecké škole Ostrava, Z. Šimíčkové a ZŠ Bulharská v Ostravě-Porubě, J. Burešové a Svazu Volyňských Čechů, S. Sabolovi a firmě Unique Textiles, Václavu Kaločovi za 150 kg brambor a mnoha dalším. Díky všem, kteří zorganizovali sbírky, přiváželi a rozváželi věci, třídili a pomáhali se samotným průběhem akce.

Potravinovou pomoc, drogérii a potravinové poukázky jsme poskytli 98 osobám z 35 rodin.

Vojtěch Vlček