Příměstský tábor pro ukrajinské děti

Příměstský tábor pro ukrajinské děti se konal ve dnech 11.-17.7. 2022. Základnou se stala fara ve Staré Bělé. Tábora se účastnilo celkem 39 dětí a také 4 maminky dětí do 5 let. Děti byly první den rozděleny do 4 družstev a celý týden pak plnily různé úkoly, za něž sbíraly body v rámci Zlatokopecké hry. Na závěr si pak mohly za nasbírané body vybrat odměny. Celý týden hrály hry na farní zahradě, v terénu v lese, vyráběly svá trička, vlajky, plakáty, pracovaly s pilou. Součástí tábora byl také koncert zpěváka J. Nohavici, který nezištně přijel strávit s ukrajinskými dětmi a také rodinami podporovatelů v pátek 15.7. večer a zapíval jim. Zpestřením tábora byly také dva výlety, a to na Hradec nad Moravicí a na Pustevny.
Děti měly během tábora zajištěno 4x denně jídlo, o které se skvěle staraly sestra Margareta a paní Jitka Veiglerová. Program tábora připravil a vedl pan Petr Jochim z Kravař, každý den mu pomáhalo 5-6 animátorů- dobrovolníků z farnosti Stará Bělá a Skautského střediska Stará Bělá. O zázemí a organizační věci se starali Otec Bohuslav Novák  a Vojtěch Vlček.
Náklady tábora byly financovány Skautským střediskem Stará Bělá z dotace Statutárního města Ostrava (50 000Kč), z dotace obce Stará Bělá (36 000) a darů farnosti Stará Bělá, určených pro podporu ukrajinských rodin.
Vojtěch Vlček