Skautské hry

12. června 2022 připravili skauti ze Staré Bělé aktivity v Bělském lese, a přestože účast nebyla masová, děcka i dospělí se dobře bavili.
V. Vlček