SYNODA V DIECÉZI

Zdravím všechny, kdo se zapojili do synody!

Dostali jsme pozvání na diecézní slavení synody v neděli 1.5.2022 od 18hod. do katedrály. Níže posílám celé znění emailu od diecézního koordinátora P. Jana, které bylo adresované farním koordinátorům, ať máte celistvý obraz o dění.

Mějte se hezky. Marta Olšovská
———————————————————————————————————————————————————————————–

Zdravím všechny koordinátory,

Především Vám chci co nejsrdečněji poděkovat za Vaši práci a nasazení, které jste věnovali synodě. V poslední době byl tento proces ve znamení shromažďování dat a vyplňování formuláře.  K dnešnímu dni máme vyplněných 246 formulářů, plus asi kolem 25 doplňujících souborů přiložených v mailu,  což je asi tolik, kolik jsme počítali – i vzhledem k náročnosti na zpracování a vyhodnocení.

Co bude následovat?

1.       Spolu s pětičlenným týmem procházíme výstupy z formulářů a snažíme se z toho udělat diecézní syntézu – tedy spíše návrh, který bude ještě připomínkován – viz dále

2.       Chtěl bych Vás pozvat na diecézní slavení synody v diecézi, které proběhne v neděli 1.5. 2022 s následujícím programem:

                                 I.            15,00h sál biskupství Ostrava (Kostelní nám. 1) – tady čekám Vás – farní koordinátory (když byste se nemohli zúčastnit, pošlete někoho místo sebe), tady bychom zhodnotili dosavadní stav, pak se rozdělíme do skupinek, kde každá bude projednávat závěrečnou zprávu (syntézu) z nějakého pohledu (tyto připomínky pak budou ještě zapracovány do konečné syntézy), pak se přesuneme do katedrály

                               II.            18,00h katedrála Ostrava – tady bychom pozvali všechny, kdo byli do synody zapojeni a všechny, kdo chtějí, program: seznámení se syntézou + závěry skupinek, které proběhly na biskupství

                             III.            19,00h katedrála Ostrava – mše svatá s otcem biskupem Martinem – poděkování za účast v synodě a modlitba za synodální proces v celé církvi

3.       Poprosil bych Vás, abyste mi potvrdili svoji účast na setkání v 15h na biskupství v Ostravě – stačí jméno a ano – kvůli organizaci skupinek (účast v katedrále navečer na 18,00h a bohoslužbu hlásit nemusíte, tam se těšíme na všechny)

4.       Prosím, abyste pozvali všechny zapojené do synody na 18,00h a dále do katedrály

5.       S předstihem před 1.5. bych Vám ještě poslal návrh syntézy, na které teď pracujeme, abyste byli připraveni na práci ve skupinkách na biskupství

6.       V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím,  kontaktujte na této adrese

Ještě jednou děkuji a na setkání s Vámi se těší

P. Jan Czudek