Nedělní bohoslužby online

Každou neděli  od 28.3. bude v 9:00 vysílána online bohoslužba  z našeho kostela.

Odkaz najdete na farních stránkách pod symbolem YouTube.

Živé vysílaní začne cca 5 minut před začátkem bohoslužby.