Tříkrálová sbírka 2021

Vážení farníci,

jak již jistě víte, tak tento rok tříkráloví koledníci do ulic nevyjdou z důvodů koronavirových opatření. Tříkrálová sbírka 2021 může být probíhat pouze v online prostoru https://www.trikralovasbirka.cz/.
Mohou být pouze umístěny pokladničky na pevných, stacionárních místech. V naší farnosti jsou tyto pokladničky umístěny ve všech farních kostelích a také na faře.

Zdeněk Staněk, koordinátor sbírky