Přímý přenos bohoslužby 24.12. 2020

Milí farníci,

vzhledem k omezenému počtu věřících na bohoslužbách bude přenášená letošní „půlnoční mše“ přes farní facebook. Odkaz na facebook najdete na našich farních stránkách (nahoře vpravo).