Pozdrav otce Bohuslava – 27.11. 2020

Milí farníci,

vím, že většinu z toho, co píšu už víte z farního zpravodaje, ale jak říká přísloví, opakování je matka moudrosti.

Tak za 1.: Začínáme advent, děti v něm bude provázet do Betléma šnek a i my dospělí zkusme zpomalit na šnečí rychlost. Snažme se více ovládat v chtění, kritice, netrpělivostí. Vánoce – jejich podstatu a poselství nám nikdo nevezme.

Za 2.: Roráty budou. Každý den v 17.00 hod, Ale to už víte nejen ze zpravodaje, ale i z internetových farních stránek.

Za 3.: Stále se můžeme těšit ze sluníček (mimochodem už jsme přeskočili počtem rozdaných sluníček číslo 500 ks). A máme další možnost, jak obálky se sluníčkem ještě více využít. Napište svým blízkým i vzdáleným vánoční přání a vložte do obálky se sluníčkem. Co myslíte? Dostanou se naše sluníčka do všech krajů naší vlasti? Nebo i dál do Evropy, do celého svět?

Poproste příjemce, aby Vám poslali foto se sluníčkem do mobilu.

Za 4.: Obnovujeme i čtvrteční adorace a svátost smíření. Tentokrát se bude jednat o dobu po večerní mši svaté, která začíná v 17.00 hod, až do společného růžence, tedy do 19.00 hod.

Za 5.: Pokud jste od pátku šli kolem kostela, jistě vám padly oči na novou fasádu fary, teď již bez lešení. Myslím, že se dílo podařilo a teď to ještě zaplatit. Moc a moc děkuji a vyprošují Boží požehnání všem, kdo jste zvláště v posledních dnech a týdnech věnovali i větší finanční částku na tuto akci. Konečnou fakturu ještě nemáme. Stále prosím všechny, kdo mohou a chtějí přispět finanční částkou, ať tak učiní do pokladničky v kostele nebo přímo na faru. Také děkuji za všechny modlitby, které tuto akci provázejí.

Za 6.: V sobotu, 5. prosince od 9.00 hod se uskuteční velká brigáda. Prosím muže a mládež, aby přišla rozebrat lešení a ženy na celkový úklid fary a mytí oken. Pracovalo se i uvnitř fary. Občerstvení zajištěno.

A nakonec

Kněz dětem: „Každý den je třeba udělat něco dobrého.
Tak Davide, udělal jsi něco dobrého včera?“
„Byl jsem celý den u tety.“
„Ale to ještě není dobrý skutek,“ říká kněz.
„Ale je,“ brání se David.
Když jsem odcházel, byla teta velmi šťastná.

A teď kratší:

Nápis na tričku pyrotechnika.
Lidé, jak mě uvidíte utíkat, snažte se mne předběhnout!