Památka všech věrných zemřelých – pozvání

Milí farníci, není pro nás všechny jistě až tak velkým překvapením, že už zase není nic tak jak bylo před týdnem ohlášeno.

Jsme opět doma a čekáme……………..

Na jaře nás v první vlně pandemie zachránily roušky. Nejen na tváří (tomu bohužel ještě stále moc nevěří), ale také jejich výroba a rozdávání. Krásná solidarita, za kterou nás obdivovali i ve světě.

Co nás může povzbudit v této druhé vlně?

Nabízím v jiné podobě „Vánoční misijní pohled“. Podstata spočívá v tom, že na tvrdší papír velikosti A6 = 15 x 10,5 cm, na jednu stranu nakreslím obrázek nebo napíšu báseň anebo nalepím třeba list ze stromu atd. a na druhou napíší nějaké příjemné přání. Celé to pak vložím do obálky a nezalepenou ji vložím do připravené krabice v předsíni kostela. V předsíni budou prázdné listy i obálky pro ty, kdo nemají doma.

Bude to taková pohlednicová loterie pro lidi starších 50 let nebo osamělé jakéhokoliv věku, ale nejen pro ně.

Nezapomeňte na každý obrázek někde umístit sluníčko. Od toho se obrázkům bude říkat sluníčka.

Akce by mohla začít od neděle 1. listopadu. Do té doby přinášejte obrázky na faru nebo vložte do schránky u dveří fary. Tyto „sluníčka“ může vyrábět každý bez ohledu na věk. Bylo by krásné, kdyby každý den kdo půjde kolem kostela mohl si jedno „sluníčko“ vyzvednout. Třeba i pro celou rodinu.

Také prosím skauty, aby roznášeli „sluníčka“ k osamělým, starým lidem ve svém okolí bydliště.

Další informace: – Mše svaté se nyní až do odvolání nekonají ani ve všední dny.

– Příležitost k přijetí svátosti:

Neděle: 9.00 – 11.30 hod a odpoledne od 14.00 – 17.00 hod

Všední dny: 7.30 – 8.30 hod a 16.30 – 17.30 hod

nebo – domluva po telefonu- zazvonit na faře ( není vždy jistota přítomnosti kněze)

Modlitební most: Celosvětově ve 20.00 hod modlitba růžence za ukončení pandemie a za dotčené osoby.

Dušičkové dny: Plnomocné odpustky od 25.10.

Podmínky : 1. – 2.11. sv. smíření , v blízké době sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce

25.10. až 8.11. ještě připojit modlitbu za zemřelé na hřbitově

Otázka: Co budíky a modlitby?

Zvoní v 19.00 ke společné modlitbě Věřím a Sláva Otci,…….popřípadě celého růžence?

A něco na závěr:

Sherlock Holmes vstoupí do místnosti následován doktorem Wattsonem.“Drahý Watsone, vidím, že v této místnosti byla nedávno myš.“ „Podle čeho tak soudíte, Holmesi?“ „Na stole jsou otisky dámských střevíčků.“