„Výjezdní“ májové 2019

„Výjezdní“ májové, květen 2019

foto:  Mirka Skácelová